Verdere informatie

Tarieven 2017

De tarieven voor mentorschap zijn bepaald door de staatsecretaris van Veiligheid en Justitie door middel van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Voor cliënten die dit niet kunnen bekostigen kan Bijzondere Bijstand aangevraagd worden.

De jaarbeloning, inclusief onkostenvergoeding en exclusief omzetbelasting voor zover van toepassing, bedraagt:

  • Voor een mentor € 1.103,70
  • Voor een mentor van een persoon in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar, die jeugdhulp heeft gehad in verband met psychisch of psychosociaal probleem, psychische stoornis, gedragsproblemen of verstandelijke beperking € 1.428,30

De jaarbeloning is verschuldigd vanaf de eerste dan wel de zestiende dag van de maand, waarin de mentor is benoemd en wordt in maandelijkse termijnen betaald, tenzij de kantonrechter anders bepaalt.

Naast de jaarbeloning kent de kantonrechter in voorkomende gevallen de volgende beloningen toe:

  • Voor aanvangswerkzaamheden: € 519,40
  • Voor een verhuizing: € 324,60
  • Voor het beheren van een persoonsgebonden budget: € 486,90

Klachtenregeling is op te vragen via het contactformulier.