Wat doet een mentor

Een mentor kijkt samen met jou naar wat jij belangrijk vindt op het gebied van behandelingen, verzorging, verpleging en begeleiding. De mentor helpt je daarin beslissingen te nemen.  Dat kan ondersteunend, begeleidend, plaatsvervangend of vertegenwoordigend zijn. Dit is afhankelijk van de mogelijkheden van degene die een mentor nodig heeft.

kubus

Soms kan iemand niet (meer) meedenken over hoe hij of zij behandeld wil worden, denk aan mensen die lijden aan ernstige dementie of mensen die in comateuze toestand verkeren. Ik zal me als professioneel mentor verdiepen in de achtergrond en bij voorkeur in overleg en samenspraak met familie of andere betrokkenen, de belangen zorgvuldig in kaart brengen en behartigen.

Een mentor onderhoudt actief contact met zorginstanties en zorgverleners waarmee je te maken hebt.

De mentor houdt in de gaten of (zorg)afspraken die met je gemaakt zijn voldoende worden nagekomen.