Wat kan ik betekenen

Vaak heeft iemand een familielid als mentor. Het kan zijn dat het de voorkeur heeft om een mentor buiten de familie te hebben. Dan kan ik als professioneel mentor aangesteld worden om de belangen op zorgvuldige en actieve wijze te behartigen.

Ik werk vanuit een persoonlijke en betrokken overtuiging, met de nodige professionele ervaring op gebied van zorg en welzijn.

Soms moeten er ingrijpende beslissingen worden genomen. In die beslissing zal altijd jouw belang voorop staan.

Je mogelijkheden, je levensovertuiging, godsdienst en culturele achtergrond, zijn voor mij de belangrijkste uitgangspunten om het mentorschap een goede invulling te geven.

Ik ben altijd via mail of telefonisch bereikbaar. In geval van afwezigheid zal een benoemde vervanger mij waarnemen.